Aydınlatma Metni

Bu Aydınlatma Metni, 89/2007 sayılı Kişisel Verileri Korunma Yasası'nın 13 üncü maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

 

Veri Sorumlusunun Kimliği

Bu uygulamada işlenen kişisel verileriniz bakımından veri sorumlusu K.K.T.C. Sağlık Bakanlığı'dır.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Bu uygulamada aşağıda yer alan kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenmektedir:

 

  • Kimlik verisi: Kimlik Numarası, pasaport numarası, ad, soyad ve diğer temel bilgiler, kimliğinizin doğrulanması amacıyla işlenmektedir.
  • İletişim verisi: Tarafınızca beyan edilen adres ve telefon numarası bilgisi ayrıca yine beyana dayalı olarak elde edilen bir yakınınıza ait telefon numarası bilgisi; kamu sağlığının korunması ve koruyucu hekimlik süreçleri kapsamında gerekli izolasyon ve tedavi süreçlerinin yürütülmesi, size ulaşılmayan hâllerde iletişim bilgilerini verdiğiniz yakınınız üzerinden bilgi alınabilmesi amacıyla işlenmektedir.
  • Sağlık verisi: Kronik hastalık bilgileriniz, hastalık raporlarınız ve test sonuçlarınız, COVID-19 pozitif temaslısı iseniz semptom bilgileriniz (ateş, öksürük vs), kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım süreçlerinizin yürütülmesi amaçları ile işlenmekledir.
  • Aşı verisi: COVID-19 aşılama durumunuz, randevu ve tercihleriniz kamu sağlığının korunması ve koruyucu hekimlik uygulamaları kapsamında işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerin Aktarımı

İzolasyon kurallarına uyumun denetlenmesi amacıyla kimlik ve konum bilgileriniz İçişleri Bakanlığına; COVID-19 pozitif olmanız durumunda kanınızdan temin edilecek plazmaların COVID-19 pozitif tanısı konan diğer hastaların tedavisinde kullanılması amacıyla kimlik, konum ve sağlık verileriniz ise Kızılay’a aktarılmakta; ayrıca kamu sağlığının korunması ve koruyucu hekimlik kapsamında, COVID-19 pozitif veya temaslısı olup olmadığınız bilgisi, sağlık hizmeti almak üzere gittiğiniz ve giriş yaptırdığınız özel sağlık kuruluşları ile üniversite hastaneleri tarafından Bakanlığımız sistemleri üzerinden doğrulanabilmektedir.

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz tarafımızca yöneltilen sorulara vereceğiniz cevaplarla otomatik olmayan yollarla veya bu uygulama aracılığı ile otomatik yollarla elde edilmekte olup, KVK Yasasının 5, 6 ve 7. nci maddelerini uyarınca kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

 

İlgili Kişilerin Hakları

KVK Yasası'nın 4 üncü maddesinde yer alan haklarınızı, KVK Yasası'nın 13 üncü maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'in ("Veri Sorumlusuna Başvuru Tebliği") ilgili hükümleri uyarınca Bakanlığımıza başvuru yapmak suretiyle kullanabilirsiniz.

 

Veri Sorumlusuna Başvuru

KVK Yasası'nın 13 üncü maddesi uyarınca yapacağınız yazılı başvuruları "K.K.T.C. Sağlık Bakanlığı, Bedreddin Demirel Caddesi. No:142/99010 Lefkoşa/KKTC" adresine; elektronik posta ile yapacağınız başvuruları ise "info.saglik@gov.ct.tr" adresine iletebilirsiniz.